Balistički viziri & balistička zaštita


Reference: 

  • MSA The Safety Company, 

  • VestGuard UK, 

  • Šestan-Busch d.o.o., 

  • Patria Oyj, 

  • Sistemska tehnika d.o.o., 

  • Valentin Tusch GmbH 

Dvije proizvodne tvornice u Sloveniji