Sufinancirani projekti


Postupak 1

Naziv postupka:
KORIŠTENJE BIO - KOMPOZITNIH MEDICINSKIH UREĐAJA SA FOKUSOM NA MEDICINSKE KADE

Glavni ciljevi i zadaci:

Razvoj bio- kompozitnog procesa za korištenje u proizvodnji medicinskih kada koje zadovoljavaju norme i funkcionalne zahtjeve specifične medicinske uporabe i uvjeta.

Postupak je parcijalno financiran od strane Republike Slovenije i Europske unije (Europski fonda za regionalni razvoj).

Postupak 2

Naziv postupka: KOMPOZITNA HIDRO TURBINA KOJA IMA SA STRANE POZICIONIRANU OS

Glavni ciljevi i zadaci:

Razvoj kompozitne mikro turbine koja je bazirana na trećem tehničkom konceptu – „Side Axis Hydro Turbine“ – SAHT.

Postupak je parcijalno financiran od strane Republike Slovenije i Europske unije (Europski fonda za regionalni razvoj).


PROCESIRANJE BIOKOMPOZITOV

RAZVOJ KOMPOZITNE HIDRO TURBINE


www.eu-skladi.si

Dvije proizvodne tvornice u Sloveniji